Na úvod
1. Havlíčkův Brod - Perknov - Okrouhlice - Lipnice
2. Babice - Světlá nad Sázavou - Smrčná
3. Smrčná - Ledeč nad Sázavou - Bohumilice
4. Bohumilice - Vlastějovice - Horka
5. Horka - Zruč nad Sázavou - Posadovský mlýn
6. Posadovský mlýn - Kácov - Sobě‘ín
7. Sobě‘ín - Rataje nad Sázavou - Ledečko
8. Ledečko - Sázava-Černé Budy
9. Sázava-Černé Budy - Chocerady - Hvězdonice
10. Hvězdonice - Čerčany - Poříčí nad Sázavou
11. Poříčí n. Sázavou - Týnec n. Sázavou
12. Týnec nad Sázavou - Krhanice - Kamenný újezdec
13. Kamenný Újezdec - Pikovice - Davle
Na úvod

Vět‘inu informací, které zde naleznete, jsem čerpal z vynikajícího vodáckého průvodce Sázava (Havlíčkův Brod - Davle) od firmy SHOCART . Velmi doporučuji. Najdete zde nejenom podrobný popis tras, ale i mapky jezů a rozpis kempů.

Sázava pramení v rybníce Velké Dářko, ale plavba na lodích je tady prozatím Sci-fi. Celý horní tok řeky od Žďáru nad Sázavou až po Havlíčkův Brod je také víceméně nesplavný, takže začneme až středním tokem.

Zpět na seznam tras

1. Havlíčkův Brod - Perknov - Okrouhlice - Lipnice

Havlíčkův brod je patrně nejzaz‘í možný start na Sázavě pro vodáky, bohužel po vět‘inu léta je celý úsek až po Kácov těžko sjízdný. Lze zde narazit na dva jezy - vakový a pevný jez Havlíčkův Brod, z nichž jeden je nesjízdný a druhý nebezpečný. Prostě dobrý začátek.

Následují jezy Perknov a Okrouhlice (působi‘tě malíře Jana Zrzavého), které jsou také nebezpečné. Tady si užijí předev‘ím přena‘eči:-) Z Okrouhlic je také možné pě‘ky od řeky po zelené značce nav‘tívit hrad a město Lipnici, které jsou vzdálené 7 km na jihozápad a třeba se trefíte i na hudební rockový festival pořádaný na tomto hradě (tradičně srpen). Každopádně Ha‘kovu Lipnici by jste vidět měli.

Zpět na seznam tras

2. Babice - Světlá nad Sázavou - Smrčná

Zhruba po 2 km se dostáváme k jezu v obci Dobrá. Tento jez je díky dlouhému lodnímu válci poměrně nebezpečný, pro klid du‘e a kostí je lep‘í lodě přenést.
Po několika peřejích doplujete k železniční stanici Světlá nad Sázavou (možný start plavby), minete sjízdný přítok Sázavku a přiblížíte se na dohled barokního zámku z 18. století Světlá nad Sázavou. Tento zámek je dnes účelově využíván, je u něj rozlehlý park s několika rybníky. 7 km jižně po modré značce nalezneme město a zříceniny hradu Lipnice . Tento gotický hrad (založený 1310 pány z Lichtenburka) byl v 17. století obsazen a poničen Švédy natolik, aby přestal plnit obrannou funkci. Dnes na hradě pokračují záchranné práce a je přístupný náv‘těvníkům. Ve městě Lipnice můžete také nav‘tívit domek, kde žil, pil a zemřel Jaroslav Ha‘ek. Ale plujme dál
Po řadě malých jezů, peřejí a běžných záludností se dostáváme až k osadě Smrčná. Jde to poměrně snadno, protože až sem teče řeka poměrně rychlým proudem. Jez Smrčná je za vy‘‘ího stavu vody snadno sjízdný.

Zpět na seznam tras

3. Smrčná - Ledeč nad Sázavou - Bohumilice

Po jezu Smrčná následuje legendární přírodní rezervace Stvořidla. Patří dozajista mezi nejkrásněj‘í a nejhodnotněj‘í oblasti Posázaví. Kdo si chce ozkou‘et těžké úseky (obtížnost až WWIII), bude se muset vypořádat se spoustou balvanů v řeči‘ti, za vy‘‘ího stavu vodní hladiny se setkáte i s vodními válci a vyskokými vlnami, které vám otevřenou loď zalijí natotata. Po Stvořidlech je zajímavá Ledeč nad Sázavou. První i druhý její jez je při tro‘e ‘ikovnosti sjízdný. V Ledči je přístupný renesanční hrad ze 13. století. Určitě stojí za shlédnutí už jen proto, že je vlastně předurčen zkáze díky posouvajícímu se skalnímu masivu, na kterém je vystavěn. A peníze na opravu samozřejmě nejsou.
Nedaleko do Ledče je dal‘í jez Bohumilice, který se nechá v pohodě svádět.

Zpět na seznam tras

4. Bohumilice - Vlastějovice - Horka

Tak tady je doopravdy hezky. Po krátkém peřejnatém úseku můžeme nav‘tívit zbytky gotického Chřenovického hradu. V jeho okolí se vyskytují pararuly prahorního stáří, obsahující rutil. Tento nerost se zde vyskytuje společně s křemenem ve formě jemných jehliček viditelných pouhým okem. Když se vydáte po červené do obce Chřenovice, můžete uvidět unikátní románsko-gotický kostel sv. Václava založený v letech 1134-39!
Ale plujme dál. Mineme osadu CAP a dostáváme se na jez Chřenovice. Ten je za vy‘‘ího stavu vody sjízdný. Mineme osadu Hamry na levém břehu a pokračujeme přes jez Budčice. Zde je pozoruhodná budova mlýna s funkčím kolem na pravém břehu. Jez sjedeme propustí, v žádném případě nepřijíždíme bokem k jezu. Za jezem mineme krátké peřeje a obci Vlastějovice (účelově využívaný zámek - původně tvrz ze 16. století). Na pravém břehu za Vlastějovicemi je vrch Fialník , kde lze nalézt zříceninu hornického kostela sv. Magdalény, pozůstatky ‘achet z dolování železné rudy a spoustu kamenolomů. O kus dál se přiblížíme k snadno sjízdnému jezu Březina. Pak nás čeká dlouhý klidný úsek až k jezu Horka.

Zpět na seznam tras

5. Horka - Zruč nad Sázavou - Posadovský mlýn

V obci Horka můžeme vidět tvrz ze 16. století, kterou přestavili v 18. stol. na zámeček s kaplí. Dnes slouží potřebám obecního úřadu. Jez Horka nesjíždíme nikdy přes přepad, neboť je to díky vývaři‘ti pod jezem nebezpečné. Lze to zkusit ‘lajsnou, nebo prostě lodě přenést. Pak už se blížíme ke Zruči nad Sázavou . V tomto městečku je výraznou dominantou pseudogotický zámek s parkem nad městem. Jeho část je přístupná veřejnosti. Nedaleko od Zruče je i Želivská přehrada (původně nazvaná Švihov). Můžete se kouknout na hráz, k samotné přehradě je vstup zakázán, nicméně ho také doporučuji, protože je tam doopravdy krásně. Pokud poplujete dál, čeká vás kus za Zručí jez Chabeřice, vět‘inou je nesjízdný - tedy přena‘eči si přijdou na své. Zhruba po dvou kilometrech připlujete k přítoku Želivka. Po levé straně řeky tam naleznete obec Soutice. Ve středověku v ní stály dvě tvrze, ty spustly a v 18.stol. zde vyrostl zámek. Nicméně je pěkně zdevastovaný, takže si na své přijdou jen rujnoví romantici. No a blížíme se na konec této trasy, kde nás čeká jez Posadovský mlýn. Ten sjedeme v pohodě propustí uprostřed.

Zpět na seznam tras

6. Posadovský mlýn - Kácov - Sobě‘ín

Za Posadovským mlýnem nás velice záhy čeká jez Kácov. Sjedeme ho propustí a můžeme pokračovat. Na levé straně je pivovar - zhruba před pěti lety jsem tam popíjel fajnové pivko, ale jestli je funkční dodnes, to nevím. Také jsou zde zbytky tvrzi‘tě na ostrohu nad Sázavou. Také je zde zámek, který je ale účelově využíván. Pak proplouváme okolo Kácovského nádraží, mimochodem mé oblíbené místo startu. A dostáváme se k jezu Pelí‘kův most - Tichonice. Ten je zanesený balvany, nicméně za vy‘‘ího stavu vody se sjet nechá (pokud se nebojíte o loď tak i za niž‘ího). Sotva se nadějeme, je zde dal‘í jez Mazourov. Při tro‘e obratnosti se nechá krásně sjet, ov‘em je dobré si ho nejdřív pořádně prohlédnout. Nebezpečné mohou být občasné kovové traverzy, které vykukují nad vodu a klidně vám prorazí loď. Taky jsem to už viděl. Cobydup je tu dal‘í jez Sobě‘ín . Ten se nechá krásně sjet propustí. No a jsme v obci Sobě‘ín.

Zpět na seznam tras

7. Sobě‘ín - Rataje nad Sázavou - Ledečko

Za Sobě‘ínem můžete ochutnat vodu z přitékající Blanice po levé straně. Nicméně dokonalej‘í zážitek je asi po 2 km a to pohled na hrad Český Šternberk. Hrad byl založen ve 13. století Zdislavem ze Šternberka jako pevnost proti případným nepřátelům z jihu. Dnes je to jeden z mála hradů na světě, který stále patří rodu zakladatelů. Je to jedna z nejzachovalej‘ích a nejkrásněj‘ích památek Posázaví. Ve Šternberku je také jez, který se snadno nechá proplout propustí, ov‘em pozor na mírné vyhazování na pravou stranu. Skupinky Němců na lodičkách se zde potápí dá se říci pravidelně. Za městem je po pravé straně řeky národní přírodní rezervace Na Stříbrné. Dvoje peřeje nám lehce zpříjemní plavbu a dostáváme se k prvnímu jezu v Ratajích. Ten sjedeme propustí a jsme u druhého Ratajského jezu Kuchelník - pověry, že je nesjízdný přehání. Propusť uprostřed nám umožní sjetí, pokud se stihneme vyhýbat kamenům pod propustí. K břehu je lep‘í přirazit až daleko za jezem. V Ratajích se nachází dva hrady - Pirk‘tejn - dolní hrad - ze 14 století byl v selských povstáních zpusto‘en. Horní hrad ze 14. století byl přestavěn na renesanční zámek. Dnes je v něm ‘kola a obecní úřad. A pokračujeme dál - čeká nás poslední jez tohoto úseku - Ledečko. Jez se sjede propustí - doporučuji ihned za propustí stočit loď doleva a dostat se do malé ti‘inky - v případě, že háčka vyhodíte. Pokud jedete oba dva, proud a peřeje vás poženou až pod most. Z Ledečka se po červené značce můžete vydat k zřícenině gotického hradu Talmberk ze 13. století. S postupem času ho místní obyvatelé rozebírali na stavbu svých domků, takže dnes tam uvidíte doopravdy jen zbytky.

Zpět na seznam tras

8. Ledečko - Sázava-Černé Budy

Za Ledečkem můžeme proplout po mohutném meandru, proplout kolem několika rekreačních zařízení a dostáváme se k jezu Samop‘e. Ten je dost dobře sjízdný středovou propustí. Proplouváme kolem osady Sedli‘tě a dostáváme se k jezu Budín. Ten se nechá sjet propustí nalevo, za vy‘‘ího stavu může být nebezpečná. Nedaleko za jezem po pravé straně je táboři‘tě Kroupov. A zanedlouho je tu dal‘í jez a to první jez ve městě Sázava u Skláren Kavalier. Tento jez se nenechá sjet, jednak díky vodnímu válci pod jezem a jednak díky navezeným balvanům. Jednudu‘‘í je snést, nebo svést lodě po pravém, či levém břehu. Druhý sázavský jez Černé Budyje vidět hned za dal‘í zatáčkou. Sjet se nechá jen sportovní propustí, která je dlouhá a může vás vyhodit na mělčinu. Proto se doporučuje kus za propustí směřovat loď na pravou stranu. Zde u Jezu můžete vidět starý slovanský klá‘ter Sázava, který byl založen v 11. století knížetem Oldřichem. Zde se také pojí pověst o svatém Prokopu, který vyoral pluhem zapřaženým za čerta pověstnou Čertovu brázdu - hluboký úval od Chotouně až k Sázavě, kde končí kapličkou z 18.století - tam se můžete také vypravit. K prohlídce města můžete použít pro vylodění prostor pod mostem, který je po proudu kus za jezem.

Zpět na seznam tras

9. Sázava-Černé Budy - Chocerady - Hvězdonice

Od silničního mostu v Sázavě nabírá proud na rychlosti. Proplouváme kolem svahu s národní přírodní rezervací ve Studeném (velký výskyt dřevokazných hub a bohatá fauna plžů) a dostáváme se k jezu Pyskočely. Ten můžeme sjet propustí uprostřed. Proplouváme kolem slavné hospody Na Marjánce, kde je jeden z nejznáměj‘ích rockových klubů u nás (pokračovatel známého Bunkru). Odtud můžeme dorazit pě‘ky do města Stříbrná Skalice. Původně se jednalo o horní město, kde se v 16. stol těžily stříbrné a olověné rudy. Ve 14. stol zde stával gotický hrad zničený Zikmundem. Dále proplouváme Samechovem, Vlkovcem a dostáváme se do Chocerad. Choceradský jez má dlouhou sportovní propusť, která je za vy‘‘ího stavu vody pro proplutí obtížná, ale nechá se to zvládnout při tro‘e ‘těstí a techniky. Asi kilometr za Choceradama se nachází zámek Komorní Hrádek, který je dnes účelově využíván (armáda! - co jiného). V lese nedaleko jsou také zbytky hradu ze 13. stol. Čejchanův hrádek (Čejchanov). Pokračujeme dále až k jezu ve Hvězdonicích. Ten je sjízdný vět‘inou jen za vy‘‘ího stavu vody propustí. Plujeme dál a proplouváme pod pě‘ím a následně pod dálničním mostem, který je nejdel‘ím dálničním mostem u nás z přepjatého betonu o délce 462 m a vý‘ce 19 m nad řekou. Nedaleko na pravém břehu se také nachází Ondřejov, město známé svou observatoří ČSAV s jedním z největ‘ích dalekohledů v evropě. Provádí se zde výzkum slunce, zemské atmosféry a umělých družic Země. Zanedlouho nás čeká jez Poddubí.

Zpět na seznam tras

10. Hvězdonice - Čerčany - Poříčí nad Sázavou

Jez Poddubí je asi 300 km za dálničním mostem a je sjízdný podél levého břehu po spádové desce. Za vy‘‘ího stavu vody může být sjíždění nebezpečné. Po krat‘í peřeji vidíme na levém břehu zříceniny podhradního městečka Odranec. Nad ním můžeme nav‘tívit zbytky hradu Stará Dubá . Tento gotický hrad je připomínán již roku 1283 jako rodové sídlo pánů z Dubé. Nejznáměj‘í osobnosti byli bezpochyby Václav z Dubé, který doprovázel Jana Husa do Kostnice a Jan roháč z Dubé - poslední husitský vojevůdce, který vzdoroval králi Zikmundovi na hrádku Sion jižně od Kutné Hory. Po nedlouhé cestě vidíme dal‘í ruiny hradu, tentokráte Zlenice (Hlásky). Tento gotický hrad byl založen také pány z Dubé. Naproti se můžete utábořit u restaurace Kormorán. Plujeme-li dál, čeká nás jez u obce Čtyřkoly - L‘tění. Je lehce sjízdný, nebo se nechá svést. A blížíme se k Čerčanům . Zdej‘í jez se nechá sjet buď propustí, nebo po pravé straně naru‘enou částí jezu. V dal‘í části toku překonáváme krátkou peřej, proplouváme kolem Poříčí . Zde můžeme nav‘tívit ihned dva vzácné kostely. Jedním z nich je románský kostel sv. Petra a Pavla z pol. 12. století. Druhý kostel sv. Havla je u řeky a byl postaven ve 13. století. Z Poříčí můžete také udělat výlet na Konopi‘tě, krásný romantický zámek se zahradou a rybníkem. Původně gotický hrad francouzského stylu se sedmi okrouhlými věžemi byl založen ve 13.století. Po renesančních úpravách se mění v pohodlné a překrásné sídlo.

Zpět na seznam tras

11. Poříčí n. Sázavou - Týnec n. Sázavou

Za Poříčím se blížíme k prvnímu jezu tohoto úseku Městečko. Ten se nechá svést, nebo přetáhnout u levého břehu. Nic jiného se u tohoto jezu nedoporučuje. Pokud poplujeme dále, uvidíme obec Nespeky. Také zdej‘í jez nelze sjet, musíme lodě, přenést, spustit, nebo přetáhnout. Dal‘ích 7 km není spoutáno jezy. V tomto úseku můžeme zahlédnout po pravé straně zříceniny gotického hradu Zbořený Kosetelec. Byl založen roku 1340 a pobořen v bojích Jiřího z Poděbrad s českými pány v 15. stol. Hrad leží v přírodní rezervaci Čížov a proto není vhodné zde tábořit. Dále připlouváme k dlouhému "voleji" před jezem u továrny Jawa v Brodcích . Ten raději sjíždíme po spádové desce vpravo, protože přená‘ení nepodporuje vysoký porost na březích. Plujeme dále po proudu a dostáváme se k začátku nejoblíbeněj‘í části řeky. Dostáváme se k Týnci nad Sázavou , kde si můžeme udělat výlet k hradu. V podstatě se spí‘e jedná o zbytky románské věže a rotundry. Týnecký jez je sjízdný naru‘enou propustí u pravého pilíře.

Zpět na seznam tras

12. Týnec nad Sázavou - Krhanice - Kamenný újezdec

Za Týncem nás uvítá první jez pod skalnatým srázem u obcí Podělusy a Chrást. Nechá se sjet vlevo od propusti provalenou částí jezu. Je to ale jen pro zku‘ené vodáky. Dal‘í jez Brejlov sjedeme také naru‘enou částí jezu u pravé strany. Třetím jezem je poměrně nebezpečný Kaňov . Tento jez nesjíždíme, ale přená‘íme po břehu, nebo přetáhneme propustí. Pod jezem projíždíme peřejí a sjíždíme k jezu Krhanice. Nechá se snadno sjet propustí u levé části jezu. Pod jezem se vytváří obtížněj‘í peřeje. Poté po klidné vodě doplujeme k jezu Pěnkavka. Je sjízdný propustí uprostřed. Po tomto jezu nastává nejobtížněj‘í úsek Sázavy po Stvořidlech, který pokračuje až do Pikovic.

Zpět na seznam tras

13. Kamenný Újezdec - Pikovice - Davle

Jez na okraji Kamenného Újezdce je sjízdný propustí v pravé polovině jezu. Dal‘í nás čeká v Kamenném Přívoze . Je naru‘ený a nechá se sjet vorovou propustí. Za jezem nás čekají peřeje asi na 700 m! Proplouváme kolem stavitelské dominanty z roku 1900 - viaduktu 42 m vysoko nad roklí Kocour. A čeká nás poslední jez na Sázavě - Žampach. Jez sjíždíme vorovou propustí. Pod ním nás čeká romantický úsek plavby sázavkým kaňonem. Plujeme několik kilometrů i kolem kopce Medník a dostáváme se k Pikovickému mostu, kde se vět‘inou vodácká pouť ukončuje.

Zpět na seznam tras